Centrum základních výkonnů ve zdravotnictví

Centrum ZVZ

Centrum Základních výkonů ve zdravotnictví (Centrum ZVZ) je od akademického roku 2014/2015 novým pracovištěm Ústavu sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví LF UP v Olomouci. Společně s Centrem simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností (CENTESIMO) se zaměřuje na výuku odborných zdravotnických dovedností v podmínkách specializovaných učeben.

Výukové prostory a jejich vybavení, včetně pojetí seminářů a praktických cvičení, odpovídají prioritě fakulty – naučit studenty praktickým dovednostem tak,

aby je dokázali vykonávat s maximální mírou přesnosti, zručnosti a odpovědnosti. Seminářů a praktických cvičení se v Centru ZVZ účastní studenti druhých ročníků Všeobecného lékařství a General Medicine.

K nácviku dovedností jsou využívány simulátory, které věrně napodobují části lidského těla. Studenti se tak naučí provádět základní zdravotnické výkony nejprve na modelech v podmínkách učebny a až poté absolvují praktické procvičování ve zdravotnických zařízeních.

Konkrétní témata jsou uvedena v sylabech.

PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ

1

vedoucí centra C ZVZ

doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.
e-mail: jana.mareckova@upol.cz
tel: 585 632 706
2

odborná asistentka

Mgr. Hana Pokorná
e-mail: hana.pokorna@upol.cz
tel: 585 632 711
3

asistentka

Mgr. Veronika Aplová
e-mail: veronika.aplova@upol.cz
tel: 585 632 711
7

sekretářka

 Mgr. Iveta Turovská
e-mail: iveta.turovska@upol.cz
tel: 585 632 702