Informace k výuce

V průběhu výuky studenti respektují Řád chodu Centra ZVZ

Výuka předmětů Centra ZVZ probíhá ve třech na sebe navazujících etapách. Jedná se o:

  • semináře a praktická cvičení – zimní semestr,
  • individuální praktická cvičení – letní semestr,
  • klinickou praxi – hlavní prázdniny.

Řád chodu Centra ZVZ ZDE

V zimním semestru studenti procvičují zdravotnické výkony po úvodním seznámení s odbornými poznatky k tématu a po následném předvedení výkonu lektorkou. Pracují ve dvou až tříčlenných skupinkách a jednotlivé výkony procvičují v učebně s využitím speciálních modelů – simulátorů.

Výuka v letním semestru je určena individuálním procvičováním vybraných zdravotnických výkonů, které jsou předmětem kolokvia. V učebně s modely a za konzultační činnosti lektorky studenti procvičují základní zdravotnické výkony ze zimního semestru.

Tří týdenní praxe ve zdravotnických zařízeních je určena zdokonalení a procvičení výkonů, které se studenti naučili, v reálné praxi lůžkových zařízení. Provádění jednotlivých výkonů konají vždy pod dohledem kompetentního zdravotnického pracovníka. Informace ke klinické praxi ZVZ studenti získají na těchto internetových stránkách.

1

Zimní semestr

Základní výkony ve zdravotnictví 1 

Forma výuky: semináře a praktická cvičení

  Sylabus předmětu 

 

2

Letní semestr

Základní výkony ve zdravotnictví 2

Forma výuky: praktická cvičení (individuální)

Studenti v osmi hodinách praktických cvičení procvičují zdravotnické výkony, které byly vyučovány v zimním semestru

Výkony provádějí samostatně a v průběhu procvičování mohou využít konzultací s lektorkou

  Sylabus předmětu
  Organizace individuálních praktických cvičení
   Zápis k individuálnímu procvičování
3

Hlavní prázdniny

Základní výkony ve zdravotnictví – klinická praxe

Praxe ve zdravotnických lůžkových zařízeních

Studenti si ve zdravotnických zařízeních ověřují a upevňují znalosti a dovednosti, které se naučili v simulovaných podmínkách učebny

  Sylabus předmětu 
  Informace k organizaci klinické praxe 
   Přehled výkonů klinické praxe 
   Potvrzení o absolvování klinické praxe 

Studijní materiály

prezentace pro výuku

Seminář a cvičení 1

Seminář a cvičení 2

Seminář a cvičení 3

Seminář a cvičení 4

Seminář a cvičení 5

Seminář a cvičení 6

Seminář a cvičení 7

Seminář a cvičení 8

Seminář a cvičení 9

Seminář a cvičení 10

Seminář a cvičení 11

Náhrada výuky za státní svátky. Opakování a procvičování výkonů z období 1.–10. týdne.

Seminář a cvičení 12

Seminář a cvičení 13

Seminář a cvičení 14

Seminář a cvičení 15

Opakování všech praktických výkonů. Dotazy, podněty. Evaluace předmětu. Příprava studentů k individuálnímu procvičování v LS – organizace procvičování v Centru ZVZ.